Tag: probiotika

  • Tarmens mikrober – Grunnlaget for god helse

    Tarmens mikrober – Grunnlaget for god helse

    Dagbladet skriver om hvor avgjørende tarmbakteriene er for å redusere kreftrisiko og styrke immunforsvaret. “Flere sterke, overbevisende studier finner at tarmfloraen påvirker betennelser i kroppen. Jeg ser ikke bort fra at tarmfloraen også kan påvirke kreftrisikoen”, sier Guttorm Haraldsen, leder ved K.G. Jebsen – senter for betennelsesforskning. “Alle ikke-smittsomme sykdommer kan påvirkes av tarmfloraen. Dette…

  • Kombucha – livseliksiren

    Kombucha – livseliksiren

    De gunstige effektene av probiotisk mat på menneskelig helse og ernæring er i stadig økende grad anerkjent av profesjonelle helsearbeidere. Formålet med å bruke probiotika er å optimalisere det mikrobielle mangfoldet og balansen i tarmens bakterieflora, og dermed bedre tarmens funksjon og helse. Bakterier er normale beboere i mennesketarmen, hvor mer enn 400 bakterietyper er funnet: halvparten…