Tag: miljøgifter

  • Eksperter advarer mot norsk oppdrettslaks

    Eksperter advarer mot norsk oppdrettslaks

    Tidligere fiskeriminister Per Sandberg (FrP) var så bekymret for det synkende fiskekonsumet at han bevilget 12,5 millioner kroner til å lære barn å like fisk. To år tidligere bevilget hele 10 millioner kroner til samme formål. Bare 3 år før det gikk norske leger ut med advarsel til kvinner, barn og ungdom om å holde…