Jannecke Øinæs intervjuer lege Christian Daling om fordeler med å erstatte melk, kjøtt og brød med plantebasert diett (råkost).

 

 

Jannecke Web TV