Tag: chaga

  • Chaga – sopprikets konge

    Chaga – sopprikets konge

    Chaga (kreftkjuke) har blitt verdsatt av flere urbefolkninger på hele den nordlige halvkule som den mest verdifulle av alle de medisinske soppene i naturen. I Sibir har chaga tradisjonelt hatt tilnavnet «sopprikets konge», på grunn av sine overlegne egenskaper som universalmiddel. Denne unike tresoppen kan være en av de viktigste anti-aldrende tilskuddene vi har oppdaget…