Mannlig fruktbarhet halvert på 40 år

Spermantall blant menn er mer enn halvert de siste 40 årene viser ny forskning. De siste funnene viser at spermkonsentrasjonen i sæd har falt med 52% fra 1973 til 2011. Forskere slår alarm om hormonforstyrrende kjemikalier som kan redusere hormonproduksjonen, og svekke kjønnscellenes autofagi, noe som hemmer modningen av sædceller.

 

Studien som er publisert i Human Reproduction Update av et forskerteam, så på 185 studier gjort mellom 1973 og 2011 med nesten 43,000 menn. Teamet delte dataene basert på vestlige land, inkludert Australia og New Zealand i tillegg til land fra North America og Europa, eller fra andre steder.

Etter å ha kontrollert for alle faktorer fant de at spermkonsentrasjonen falt fra 99 millioner per ml til 47 millioner mer ml i 2011 – en nedgang på hele  52%.

For den samme gruppen falt totalt spermantall – det totale antall sperm i en prøve – med like under 60%.

Til sammenligning ble ingen slike trender sett for menn i andre land, selv om langt færre studier har blitt gjort på menn i ikke-vestlige land.

Richard Sharpe, ekspert i mannlig reproduktiv helse og professor ved Universtitetet i Edinburgh tok godt imot studien og kommenterte at “dette er så nært vi kommer i å være sikker på nedgangen”.

 

Blokkert autofagi gir redusert spermantall

En studie fra 2022 publisert i Human Reproduction identifiserte en av årsakene til den globale nedgangen i sædkvalitet. 

Studien viste at blokkering av sædcellenes normale autofagi-funksjon svekket sædkvaliteten og reduserte sædantallet. Normalt vil sædceller aktivere autofagi i respons på oksidativt stress, noe som reparerer og beskytter cellen mot skade. Ved blokkert autofagi repareres ikke sædcellene som de skal, og gir nedsatt cellefunksjon og livslengde.

Også strålingsindusert cellestress utløser autofagi. En studie fra 2018 viste at 4G-LTE båndet 1800 MHz  (også kjent som Bånd 3) induserte DNA-skader og autofagi i forsøksdyrenes spermatocytter.

Strålingen førte til økt dannelse av såkalte reaktive oksygenforbindelser (ROS), og aktiverte autofagi i cellene for å reparere skadene. Studien konkluderte med at autofagi kan beskytte sædcellene fra stress og hindre DNA-skader. 

Dysfunksjonell autofagi har lenge vært mistenkt for å redusere spermkvaliteten. 
I 2021 ble mistankene bekreftet i en studie som knyttet lav spermkvalitet til redusert uttrykk av 18 autofagi-relaterte gener. Sædprøver fra 104 menn med lav sædkvalitet ble sammenlignet med 250 kontroller for å identifisere forskjeller i genuttrykk. Analysene viste at menn med lav sædkvalitet hadde redusert uttrykk av alle de 18 autofagi-relaterte genene, hvor det viktige ESR1-genet var betydelig redusert. Studien viste at det er en direkte sammenheng mellom autofagi-funksjon og sædkvalitet, og forfatterene av studien konkluderer med at autofagi-rettede behandlinger kan potensielt benyttes ved lav sædkvalitet.

En rekke studier har tidligere vist at autofagi-gener er kritiske for normal spermiemodning. 
Dysfunksjonell mitofagi relatert til genene Fbxo7, Atg5 og Atg7 er knyttet til infertilitet og sterilitet. 

Andre autofagi-funksjoner som nedsatt lipofagi har vist seg å gi redusert testosteronproduksjon og redusert fertilitet. En studie fra 2017 viste at redusert testosteronproduksjon og fertilitet har direkte samsvar med redusert autofagi i testiklenes Leydig-celler. 

 

Hva er årsaken?

Siden 1992 har forskere gjort analyser for å forstå hvorfor spermnivåene har gått ned. Nå har vi et ganske solid svar,” sier Levine, som antar at årsaken kan være det høye antallet kjemikalier som vi ikke har blitt eksponert for tidligere.

Tidligere studier, inkludert hans egen, viser at eksponering for hormonforstyrrende kjemikalier kan skade den mannlige fertiliteten.

Vanlige utbredte kjemikalier, inkludert sprøytemidler og flammehemmere kan redusere produksjonen av visse hormoner og dermed forstyrre kroppens hormonbalanse. Professor i reproduktiv fysiologi Russ Hauser ved Harvard T.H. Chan School of Public Health viser til at dårlig spermkvalitet kan skyldes eksponering for hormonforstyrrende kjemikalier.
 
“Konsekvensene av det moderne miljøet på befolkningens helse er tydligvis enorm, men mye er ennå ukjent,” sier epidemiolog og med-forfatter av studien Hagai Levine.
“Spermantall har tidligere blitt knyttet til kjemisk eksponering fra miljø og livsstil, sprøytemidler, røyking, stress og overvekt. Dette er noe alle menn kan påvirke selv.”

De gode nyhetene er at forskningen viser flere proaktive tiltak som kan bevare en normal spermproduksjon som å slutte å røyke, spise sunn mat og unngå hormonforstyrrende kjemikalier som f.eks. BPA.

De dårlige nyhetene, ifølge Levine, er at denne studien kan forutse “menneskehetens utslettelse” om vi ikke finner ut hva som forårsaker spermreduksjonen og handler nå. 

 “Dersom vi ikke endrer måten vi lever på og kjemikaliene vi eksponeres for er jeg bekymret for hva fremtiden vil vise,” sier Levine.
 
 

Nordmenn særlig utsatt

I 2013 skrev NRK om at urovekkende høye nivåer av miljøgiften klorerte parafiner er funnet i dyreliv rundt Svalbard, og i morsmelk. Nå viser det seg at giftstoffet i tillegg øker i de marine næringskjedene i Arktis.

Tidligere er stoffene påvist i fisk, fugl og fugleegg, i tillegg til i morsmelk hos norske mødre.

Spesielt blir disse giftstoffene oppkonsentrert i næringskjeden i Arktis, og utgjør et helseproblem for befolkningen nord i verden.

Nordmenn har rundt 40 ganger flere miljøgifter i kroppen i dag enn for 60 år siden, viser ny forskning.

For 60 år siden var det vanlig å finne seks-sju miljøskadelige stoffer i norske kropper.

Nå ligger tallet på 200-300 stoffer, skriver Bergens Tidende.

– Før ble vi først og fremst utsatt for miljøgifter gjennom arbeid i industri eller lignende. I dag er produkter med miljøgifter en viktig del av hverdagen vår, sier direktør Eldbjørg Heimstad ved Norsk institutt for luftforskning til avisen.

Hun opplyser at vi får i oss miljøgifter i alt fra møbler, leker og ytterklær til mat og drikke. Høyt forbruk kan være en av årsakene til at nordmenn er blant de giftigste i verden.

Men også andre faktorer påvirker. En del miljøgifter i gjenstander blir frigjort og fraktet med luft. Vindstrømmer tar dem med seg til vår del av verden.

Dermed kan giftige stoffer fra for eksempel asiatisk industri havne i økosystemer i Norge, mener forskerne.

– Vi får i oss syntetiske stoffer som vi ikke vet rekkevidden av ennå. Industrien kommer dessverre forskningen i forkjøpet med å utvikle og bruke nye stoffer som kan være farlige, sier Heimstad.

Det finnes ingen forskning som viser helserisikoen av eksponering for en giftcocktail bestående av 200-300 stoffer. Derimot har mange av disse stoffene hormonforstyrrende og kreftfremkallende virkninger hver for seg. Alt fra stoffskifteubalanser til fødselsmisdannelser knyttes til eksponering for miljøgifter. 

Stadig flere forskere slår nå alarm om sammenhengen mellom overvekt og miljøgifter.

Nye studier viser at skadelige giftstoffer lagres i fettvev og blir frigjort i blodet idet fettvevet brytes ned.

Personer som rapporterte høy vektreduksjon hadde opptil 50% høyere konsentrasjoner av seks såkalte persistant organic pollutants (POP).

Dette er stoffer med hormonhemmende og karsinogene effekter som brytes svært langsomt ned, og bioakkumuleres i alle ledd i næringskjeden.

Miljøgifter er en av hovedårsakene til kronisk inflammasjon, som verdens ledende eksperter knytter til utbredelsen av stoffskifteproblemer, i tillegg til andre livsstilssykdommer.

En metastudie nylig publisert i journalen Endocrine konkluderer med at hormonforstyrrende kjemikalier svekker testikkelfunksjonen, og øke eksponering for slike stoffer, både før og etter fødsel, er sannsynligvis en av årsaksfaktorene bak den dramatiske nedgangen i sædkvalitet. 

I 2022 ble det gjort en dansk studie for å avgjøre hvilken påvirkning ulike kjemikalier har på sædkvaliteten. 98 unge danske menn ble testet for 29 fertilitetshemmende kjemikalier i relasjon til sædkvalitet. Ni av disse stoffene var i snitt 17 ganger høyere enn det som blir regnet for akseptable nivåer. Stoffene med største negativ innvirkning var bisphenol A og polyklorinerte dioksiner, etterfulgt av bisphenol S/F og phthalater. Forskerene konkluderer med at redusert eksponering for slike stoffer er et nødvendig tiltak for å begrense risikoen for infertilitet. Autofagi-aktivering har gjennom flere studier blitt vist å øke testosteronproduksjon og sædkvalitet blant eldre. Autofagi er nødvendig for avgiftning av hormonforstyrrende kjemikalier.


 

Nyttårstilbud på abonnement

Har du enda ikke tegnet abonnement på SulforaPlus?

Nå kan du spare 100 kr per måned på abonnementsprisen i et helt år.

Det betyr 1100 kr lavere pris ved å bruke rabattkoden hippocrates.

Klikk her for å bestille.

Godt nytt år!

Kommentarer

kommentarer


Posted

in

,

by