Kokosolje – farlig fett eller fritt frem?

Kokosolje er verre enn palmeolje, skriver Vektklubbs kostholdsekspert.
Om palmeolje er ille for hjertehelsen vår, så er kokosolje enda verre, mener professor i ernæring Kjetil Retterstøl.
Men stemmer egentlig dette? Vi har sett nærmere på påstandene om kokosolje, kolesterol og mettet fett.

kokosolje hippocrates helse

Er kokosolje egentlig farlig?

Norske myndigheter har i mange tiår advart mot mettet fett, basert på teorien om at dette kan øke blodverdiene av LDL-kolesterol og dermed gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer som aterosklerose.
Denne teorien har aldri blitt bekreftet i vitenskapelige studier, på tross av at kostholdsrådene mot mettet fett er fremstilt som fakta siden 70-tallet (1, 2).

I 1958 publiserte den amerikanske forskeren Ancel Keys en studie kalt the Seven Countries Study hvor han så på assosiasjonen mellom kosthold og hjerte- og karsykdom i ulike land.
Studiens konklusjon var at et høyt totalt fettinntak kunne assosieres med en økt risiko for hjertesykdom. Dette fikk mye medieoppmerksomhet og ble etterhvert en utbredt oppfatning som desverre lever videre den dag i dag.

Problemet med denne studien er at Keys utelot alle land hvor resultatene ikke støttet opp under hans hypotese. Dette er dårlig vitenskap, og kalles cherry picking.
Eksempelvis spiste hollenderene mye fett, men hadde lav forekomst av hjertesykdom. I Chile derimot, var hjertesykdom utbredt, på tross av lavt fettinntak.

I 2010 publiserte American Journal of Clinical Nutrition en meta-analyse for å evaluere sammenhengen mellom mettet fett og hjerte-/karsykdom.
Dette er den mest omfattende analysen som er gjort på akkurat dette, og totalt ble 347,747 personer fulgt over en periode fra 5-23 år (3).

Studiens konklusjon var følgende: “Det finnes ingen signifikante beviser for å konkludere at mettet fett er assosiert med en økt risiko for hjerte- eller karsykdommer.”

En randomisert og kontrollert studie som ble gjort på 12 866 menn med høy risiko for hjertesykdom, hvor den ene gruppen ble satt på et kosthold med 40% redusert kolesterol og 25% redusert mettet fett. Etter 7 år var det ingen endringer i sykdomsrisiko sammenlignet med kontrollgruppen, som spiste et standard amerikansk kosthold, på tross av at flere i lav-fett gruppen hadde sluttet å røyke (4).

Teorien om at mettet fett øker kolesterolnivået har heller ikke blitt vitenskapelig påvist. Korrelasjonen er svak og inkonsistent, og flere av disse studiene har møtt skarp kritikk for sine metodologiske svakheter (5, 6). Dersom mettet fett var en dominant faktor for LDL-nivå ville korrelasjonen vært sterk og konsistent i obervasjonsstudier, men det er den ikke.

Flere andre studier viser ingen korrelasjon mellom mettet fettinntak og totalt LDL (7, 8, 9)

Det finnes befolkninger i verden som spiser store mengder mettet fett, men som på tross av sitt høye fettinntak har lave kolesterolverdier og lav forekomst av hjerte- og karsykdommer.

To eksempler er masaifolket i Afrika som drikker mye fet (upasteurisert) melk rett fra dyrene, og populasjonen på de polynesiske øyene Pukapuka og Tokelau, hvor kokosnøtter utgjør ca. 50% av det totale kaloriinntaket i kostholdet. Hjerte- og karsykdom er uvanlig i begge populasjonene, og studien konkluderer med at det ikke finnes tegn til at det høye inntaket av mettet fett utgjør noen økt sykdomsrisiko eller sykdomsforekomst (10, 11, 12).

kokosolje kokospalme

Befolkninger som spiser mye kokosnøtter har eksepsjonelt god helse med lav forekomst av hjertesykdom.

Professor i ernæring Kjetil Retterstøl sier til vektklubb.no: “Om palmeolje er ille for hjertehelsen vår, så er kokosfettet enda verre. Kokosfettsyrene er kortere enn palmitat, og gjør dem enda mer potente. Derfor kan kokosoljen øke kolesterolet mer enn hva palmeolje kan.”

Ikke bare mangler det vitenskapelig belegg for å hevde at mettet fett øker LDL-kolesterolet, men det mangler også belegg for å hevde at kokosolje øker LDL eller sykdomsrisiko.

Tvert imot finnes det studier som viser at mettet fett endrer størrelsen på LDL-kolesterol fra små tette partikler til større LDL-partikler, noe som kan redusere risikoen for hjertesykdom (13, 14, 15). Mettet fett øker også HDL-kolesterol, som knyttes til redusert risiko for hjerte- og karsykdom (16, 17, 18, 19). De små tette LDL-partiklene har en mye høyere sannsynlighet for å bli oksiderte og feste seg i blodåreveggene enn de større LDL-partiklene har (20, 21, 22).

Mettet fett beskytter altså mot hjertesykdom ved å redusere de små og tette LDL-partiklene, og øke “det gode” HDL-kolesterolet.
Fettfattige kosthold har blitt vist å redusere størrelsen på LDL-kolesterolet, og dermed øke risikoen for hjerte- og karsykdom (23, 24, 25, 26).

Det finnes ingen beviser for at mettet fett øker risikoen for hjertesykdom, eller at et fettredusert kosthold reduserer risikoen.

Det er interessant å merke seg at den amerikanske overvektsepidemien startet rundt samtidig som kostholdsrådet om lavt fettinntak ble lansert.

kokosolje hippocrates helse

I en japansk studie fra 2010 hvor 58,453 voksne japanere fra 40-79 år ble fulgt i over 14 år ble det funnet at et høyt inntak av mettet fett assosieres med 31% redusert dødelighet fra hjerneslag og 18% redusert dødelighet fra hjerte- og karsykdommer (27).

Kokosolje inneholder laurinsyre, som tar livet av, og beskytter mot, både bakterier, virus og sopp (28, 29, 30).

For å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom anbefaler vi å redusere inntaket av transfett, margarin og vegetabilske oljer med høyt omega-6 innhold, som soyaolje og maisolje.
Disse er, i motsetning til kokosolje, sterkt knyttet til økt risiko for hjertesykdom (31, 32, 33, 34, 35).

I tillegg til å være en sunn og god energikilde kan kokosolje også brukes til mye mer enn mat.

Les 101 måter å bruke kokosolje på.

Vi anbefaler extra virgin (kaldpresset), økologisk og “raw”.

Nyt kokosoljen med god samvittighet!


Nettkurs

Dato Kurs Sted Pris
15. mar. Stoffskiftet – Grunnlaget for god helse Zoom (online) kr. 350

Klikk på kurset for påmelding og mer informasjon.

Kommentarer

kommentarer


Posted

in

by

Tags: