Kjemieksperimentet som gikk galt

spraying

John Warner har syntetisert en lang rekke molekyler som aldri har eksistert tidligere. Før han fikk sin Ph.D. i biologisk kjemi ved Princeton i 1988 hadde han publisert 17 vitenskapelige tekster relatert til farmasøytika og anti-kreft medikamenter. Han har skapt så mange stoffer at en gruppe kjemikalier kalles “Warner komplekser”.

I 1991 ble hans andre sønn John født med en alvorlig fødselsfeil forårsaket av mangel på et fungerende gallesystem. På tross av intensiv medisinering, operasjon og levertransplantasjon døde John i 1993, bare to år gammel.

“Du kan ikke forestille deg hvordan det var”, sier Warner. “Da jeg lå våken om natten begynte jeg å lure på om det kunne ha vært et kjemikalie som hadde forårsaket fødselsfeilen.” Jo mer han tenkte over dette jo mer gikk det opp for han hvor lite han og hans kolleger brydde seg om giftigheten eller miljøkonsekvensene av alle de nye stoffene de lagde.

“Jeg har aldri lært om toksikologi eller miljøfarer. Jeg har syntetisert over 2500 nye kjemiske stoffer! Jeg har aldri blitt lært hva som gjør et stoff giftig! Jeg har aldri blitt lært hva som gjør et stoff miljøfarlig! Jeg har syntetisert over 2500 stoffer, og jeg har ingen anelse om hva som gjør et stoff giftig!”

De fleste av disse kjemikaliene er basert på stoffer fra oljeindustrien. Den industrielle kjemien har alltid tatt hensyn til ytelse og kostnad, men trygghet har aldri vært like viktig, sier Warner. Han vil endre dette med Grønn kjemi, hvor trygghet, materiell og energieffektivitet er like viktig som ytelse og kostnad.

I mai 2001 signerte 154 land ved Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POP). Persistente biologiske giftstoffer bruker svært lang tid på å bli brutt ned til sine bestanddeler i naturen, og bioakkumuleres i fettvev som gjør at de øker i konsentrasjon oppover i næringskjeden. POP eller PBT (Persistent Bioaccumulative Toxic Substances) har gjennom en rekke studier blitt knyttet til et bredt spekter av helseproblemer for mennesker, inkludert problemer med nervesystemet, forplantningssystemet, unormal utvikling, kreft og genetiske skader.

Norge signerte konvensjonen i 2001 , men på tross av at mange av disse stoffene er sprøytemidler har Mattilsynet gjentatte ganger økt mengden av tillatte giftstoffer i maten vår. I 2012 ble grenseverdiene økt hele tre ganger for ca. 30 sprøytemidler, hvorav 13 ikke er tillatt brukt i Norge.

Man kan jo undre seg over den åpenbare logiske bristen ved å forby et sprøytemiddel for bruk i Norge, og samtidig øke grenseverdiene for det samme sprøytemiddelet på importert mat fra utlandet.

Den økende autisme-epidemien har gjennom nye studier blitt knyttet til blant annet sprøytemidler. I 2013 gikk det europeiske mattilsynet ut med en rapport som viser sammenheng mellom to utbredte sprøytemidler og nerveskader blant barn.

Det er et stort problem at toksikologi ikke er en del av pensum hverken for kjemi, biologi eller medisinstudenter. Dette ønsker John Warner, Ph.D. å gjøre noe med.

Resultatet ser vi til stadighet i det norske mediebildet. Som en moderne variant av keiserens nye klær fornekter man nærmest at giftstoffer eksisterer, og iallefall at de kan påvirke oss negativt. I 1979 fant Prof. Robert C. Dougherty ved Florida State University høye nivåer av fire giftstoffer, blant annet DDT og PCB, i sæden til 132 frivillige studenter. Reproduktiv toksikologi, som handler om hvordan toksiner påvirker forplantningsevnen, er et stadig mer relevant forskningsfelt i dag.

Assistert befruktning er i kraftig vekst på verdensbasis, ifølge en fersk rapport. Mer enn 250.000 barn blir født hvert år etter assistert befruktning.

“Chemical pollution represents a serious threat to children, and to Man’s survival.” – The Standing Committee of European Doctors.

De siste 100 årene har vi lagd over 100.000 nye syntetiske stoffer, hvorav mange utgjør en betydelig helserisiko.


Nettkurs

Dato Kurs Sted Pris
19. feb. Avgiftning – Nødvendig vedlikehold Zoom (online) kr. 350

Klikk på kurset for påmelding og mer informasjon.

Kommentarer

kommentarer


Posted

in

,

by