Hvorfor detox er viktig

detox-diet

På tross av sofistikert medisinsk teknologi er utbredelsen av såkalte  livsstilssykdommer  mer enn tidoblet de siste hundre årene.

De mest sannsynlige årsakene forskerene har identifisert er eksponering for sprøytemidler, tungmetaller, og syntetiske kjemikalier som tilsettes maten vi spiser, og industrielle kjemikalier vi utsettes for gjennom alle aspekter av livet. Som regel finnes det ingen studier av den kombinerte effekten av flere kjemiske stoffer, også kjent som ”cocktaileffekten”.

Nyere vanntester fra elver og vassdrag i California viser høye nivåer av antidepressiva (Prozac), ADHD-medisin (Ritalin) og antibiotika. Disse medikamentene har blitt skylt ned gjennom avløpssystemet, og havner til slutt i naturens kretsløp, hvor de ender opp i lever, hjerne og fettvev hos dyr, fugler og fisk, som vi igjen spiser.

Også flammehemmende midler (PBDE) finner sin vei inn i maten vi kjøper på supermarkedene. Slike stoffer har høy persistens, som betyr at de blir værende i kroppen og naturen i lang tid før de brytes ned og uskadeliggjøres. En britisk rapport kunne vise hvor giftig menneskelig kroppsvev hadde blitt. Forskere fra World Wildlife Fund (WWF) utførte omfattende blodprøver på syv familier og fant minst 75 syntetiske kjemikalier i kroppene til foreldre, og deres barn, inkludert sprøytemidler og PCB-stoffer fra elektrisk utstyr. En ni år gammel gutt fra Wales ble oppdaget å ha 29 ulike giftige stoffer i kroppen, på tross av at flere av stoffene ble forbudt å bruke mange år før han ble født.

Medisinske forskere ved Mount Sinai School of Medicine i New York fant et gjennomsnitt av 91 industrielle kjemikalier, avfallstoffer og andre syntetiske stoffer i blodet og urinen til ni frivillige som hverken hadde jobbmessig eller geografisk forbindelse med disse kjemikaliene, eller hvor de ble produsert. Mer enn halvparten av disse stoffene er kjent for å kunne gi fødselsmisdannelser, kreft, eller forstyrrelser av hjerne- og nervesystemet.

Vi er nå en av de mest forurensede artene på planeten. Vi er faktisk så forurenset at dersom vi hadde vært kannibaler, så ville vårt eget kjøtt vært forbudt å spise.

På tross av at det står “naturlig smakstilsetning” på innholdsfortegnelsen, så inneholder den som regel syntetiske kjemikalier. Om selv om myndighetene hadde hatt nok ressurser til å foreta omfattende sikkerhetstester – noe de ikke har – så er vår teknologi altfor primitiv til å kunne måle det biologiske samspillet av alle de syntetiske kjemikaliene i kombinasjon, eller å fullføre oppgaven i løpet av vår, eller våre barnebarns levealder.

Sheldon Krimsky, i sin bok, Hormonal Chaos, regnet ut at selv om bare de 1000 mest vanlige kjemikaliene skulle testes i unike kombinasjoner av tre stoffer per enkeltdose, så ville det tatt 166 millioner ulike eksperimenter for å dekke alle mulighetene. Med opp til hundre tusen ulike syntetiske kjemikalier i produksjon, og i markedet, blir det potensielle antall synergistiske kombinasjoner vanskelig å forestille seg. Dette problemet er også kjent som “cocktaileffekten”, og gjør det praktisk talt umulig å forutse alle interaksjoner med andre unaturlige stoffer i kroppen. Stoffer som er relativt ufarlige enkeltvis, kan gjøre stor skade i kombinasjon med andre stoffer.

Den internasjonalt anerkjente toksikologieksperten, Samuel Epstein, spådde i 1994 at en tredjedel av alle mennesker vil få kreft i løpet av livet, og han legger all skylden for dette på den økte bruken av syntetiske kjemikalier. Ti år senere hevder ekspertene at halvparten av befolkningen kan forvente å utvikle kreft i løpet av livet.

I flere tiår har det vitenskapelige og medisinske miljøet akseptert at en viss mengde giftstoffer og sykdom bare er den prisen vi må betale for den moderne livsstilen. Dette er kjent som risikoparadigmet, og betyr ganske enkelt at det er samfunnets oppgave å bevise at de nye teknologiene og industrielle prosessene er skadelige, vanligvis ved å teste dem enkeltvis.

Risikoparadigmet antar at det er akseptable nivåer av forurensning som jorden og kroppene våre er i stand til å absorbere. Økningen i forekomst av kreft og andre livsstilssykdommer de siste tiårene kan imidlertid tyde på at dette er langt mer skadelig enn tidligere antatt.

Nettkurs

Dato Kurs Sted Pris
19. feb. Avgiftning – Nødvendig vedlikehold Zoom (online) kr. 350

Klikk på kurset for påmelding og mer informasjon.

Kommentarer

kommentarer


Posted

in

,

by

Tags: