CBD-markedet er i rask vekst og forvirringen er, om mulig, enda større. Stadig flere oppdager at de har et endocannabinoid system, og hva de kan gjøre for at det skal fungere optimalt. Mens mange kaster seg på the milligram madness, velger andre å fremheve den veldokumenterte entourage effekten.

Er ikke CBD bare noe for syke folk da? Og hvorfor skal jeg bry meg om det endocannabinoide systemet, tenker du kanskje. Har det noen relevanse for meg i min hverdag? Jeg lærte ingenting om dette på skolen, så er det egentlig så viktig? Dette er spørsmål som raskt besvarer seg selv idet CBD-markedet eksploderer, både i USA og på verdensbasis.

Det endocannabinoide systemet består av et nettverk tett knyttet opp mot nervesystemet, og regulerer, direkte eller indirekte, over 1000 ulike gener som påvirker aktiviteten og likevekten i alle kroppens systemer. Mer konkret hjelper det endocannabinoide systemet deg å komme lettere over i parasympatisk hvilemodus, hvor søvn og restitusjon kan fornye og forynge cellene, og rense ut gammel morro fra fettvev.Kommentarer

kommentarer