Faste og kalorirestriksjon

fasting

Kan kreftpasienter leve lenger, bare ved å faste samtidig som de får cellegift? Forskning på mus viser at faste reduserer kreftcellenes vekst og gir dramatisk positive effekter. Men ernæringsprofessor Rune Blomhoff advarer kreftpasienter mot å prøve selv, før forskerne har funnet ut mer, skriver Aftenposten.

Faste har sannsynligvis blitt praktisert siden tidenes morgen. Herbert Shelton, N.D. (1895-1985) som holdt oppsyn med over 40.000 fastende i dette århundret skrev “Faste må erkjennes som en grunnleggende og radikal prosess som er eldre enn noen annen behandling, fordi det er et iboende instinkt.”

De tidlige store filosofene, tenkerene og legene bruke faste for helse og helbredelse. Både Hippokrates, Platon, Sokrates, Aristoteles og Galen var alle forkjempere for fordelene ved fasting. Paracelsus, en av de tre fedrene for vestlig medisin sa, “Fasting er det største legemiddel – din indre lege.” Fasting har blitt praktisert over hele jorden av en lang rekke kulturer og urbefolkninger. Både dyr og mennesker faster instinktivt under sykdom.

Bibelen nevner faste over 50 ganger, og alle de store religionene har brukt faste for helse, renselse, åndelige visjoner, bot, sørging eller offer.

“Hele religioner har utsprunget fra en manns faste, imperier styrtet og kriger stanset. For eksempler trenger vi ikke å se lenger enn til Jesus, Muhammed, Buddha og Gandhi.” – Annemarie Colbin

I dag er vi generelt skeptisk til “sultekurer”, men hva sier egentlig moderne vitenskap om faste? Er det verdt det, eller ikke?

Nylig skrev Aftenposten en artikkel om faste kunne motvirke kreft, spesielt i kombinasjon med cellegift, hvor overlege Stein Harald Sundstrøm kommenterer at “Forskningen er interessant, men må oppfattes å være på hypotesestadiet. Prinsippet strider mot det vi ellers vet om kreftbehandling. Det må derfor gjøres flere studier på mennesker før man kan si noe som helst. Men useriøst ser dette ikke ut til å være.”

Immunterapi blir hyllet som et av de største gjennombruddene innen kreftbehandling på flere tiår. Immunterapi er en behandlingsform som utnytter kroppens eget immunsystem til å ødelegge dødelige svulster. Med tanke på at faste har vist seg effektivt å styrke immunforsvaret kan også faste anses som en form for immunterapi.

Anti-aging

Kan faste forlenge livet? Mye forskning peker i den retning. Dersom dyrestudier gir lignende resultater på mennesker kan en 60% kalorirestriksjon forlenge livet med ca. 50% fra en hvilken som helst startalder. En 10% kalorirestriksjon kan gi en 25% økning i livslengde, ifølge Dr. Roy L. Walford, M.D., en av de største bidragsyterene til CRON-metoden (Caloric Restriction with Optimal Nutrition) (Walford 1988, 1994; Best 1995; Bozhkov 2001).

Et stort gjennombrudd skjedde når forskere ved universitetet i Wisconsin brukte high-density DNA microarrays (gene chips), en teknologi utviklet av Affymetrix, for å hurtig kunne oppdage genuttrykk i opptil 6347 gener på en gang. Når forskerene (Richard Weindruch og Tomas Prolla) sammenlignet genaktiviteten i normalt aldrende mus med genuttrykket i mus på kalorirestriksjon, fant de at mange av de genetiske endringene forbundet med aldring var reversible ved kalorirestriksjon (Lee et al. 1999).

anti-aging

Forskere ved Biomarker Pharmaceuticals, et selskap grunnlagt av The Life Extension Foundation, gjorde nye gjennombrudd for denne modellen når de, etter å ha studert 1200 gener, fant at dyr responderte mye raskere på kalorirestriksjon enn tidligere antatt. Tidligere trodde man at kalorirestriksjon måtte praktiseres gjennom hele livet for å ha en betydelig fordel. I stedet ble det fastslått at 70% av endringene i genuttrykket (forårsaket av over to års kalorirestriksjon) skjedde bare to til fire uker etter musene ble plassert på en kalorirestriksjonsdiett. Selv eldre gnagere oppnådde en 40% økning i livslengde på kalorirestriksjon.

Oksidativt stress

Forskere ved University of Texas Health Science Center (San Antonio, Texas) kunne i 2003 rapportere at økende beviser sterkt antyder at oksidativt stress ligger til grunn for aldringsprosessen. Forskerene fant også at aldring kan utsettes ved kalorirestriksjon, via en anti-oksidativ mekanisme. Det ser ut til at en ubalanse oppstår i reduksjon-oksidasjon reaksjonene (redox) i løpet av aldringsprosessen, og at redox endringer er minimert ved den anti-oksidative virkningen av kalorirestriksjon (Cho 2003).

En annen studie fra samme universitet viste at dyr på kronisk kalorirestriksjon (sammenlignet med dyr på fri mattilgang) hadde begrenset oksidativt stress observert ved hurtig normalisering i glutation-nivåer i tidligere iskemiske (oksygenberøvet) hjertemuskler. KappaB-responsive cytokiner (inflammasjonsmarkør) ble forbigående uttrykt i kalorirestriksjonsgruppen, men vedvarte lenger i gruppen med fri mattilgang. I tillegg ble uttrykket av mangan superoksid dismutase, en viktig anti-oksidantenzym, forsinket i gruppen med ubegrensede kalorier. Tilsammen tyder disse funnene på at kalorirestriksjon betydelig reduserer oksidativt stress i hjertet, og den påfølgende inflammasjonsresponsen (Chandrasekar et al. 2001; Sreekumar et al. 2002).

glutation


Nettkurs

Dato Kurs Sted Pris
15. mar. Stoffskiftet – Grunnlaget for god helse Zoom (online) kr. 350

Klikk på kurset for påmelding og mer informasjon.

Kommentarer

kommentarer


Posted

in

,

by