“Du har ingen nytte av detox”, skriver lege Wasim Zahid for VG. “Det har ingen slik effekt, og er en av tidenes største svindler.”
Han mener at kroppen renser seg selv fullstendig, og legger til “Hvis giftige stoffer virkelig hadde hopet seg opp i deg, hadde du allerede vært død.”
Men er det egentlig sant at giftstoffer ikke akkumuleres i kroppen? Vi har sett nærmere på miljøgifter og målinger i blod og kroppsvev.

Satellite

I fjor skrev NRK om at urovekkende høye nivåer av miljøgiften klorerte parafiner er funnet i dyreliv rundt Svalbard, og i morsmelk. Nå viser det seg at giftstoffet i tillegg øker i de marine næringskjedene i Arktis.

Tidligere er stoffene påvist i fisk, fugl og fugleegg, i tillegg til i morsmelk hos norske mødre.

Spesielt blir disse giftstoffene oppkonsentrert i næringskjeden i Artktis, og utgjør et helseproblem for befolkningen nord i verden.

effects_human_toxics_BioMag_large

Nordmenn har rundt 40 ganger flere miljøgifter i kroppen i dag enn for 60 år siden, viser ny forskning.

For 60 år siden var det vanlig å finne seks-sju miljøskadelige stoffer i norske kropper.

Nå ligger tallet på 200-300 stoffer, skriver Bergens Tidende.

– Før ble vi først og fremst utsatt for miljøgifter gjennom arbeid i industri eller lignende. I dag er produkter med miljøgifter en viktig del av hverdagen vår, sier direktør Eldbjørg Heimstad ved Norsk institutt for luftforskning til avisen.

Hun opplyser at vi får i oss miljøgifter i alt fra møbler, leker og ytterklær til mat og drikke. Høyt forbruk kan være en av årsakene til at nordmenn er blant de giftigste i verden.

Men også andre faktorer påvirker. En del miljøgifter i gjenstander blir frigjort og fraktet med luft. Vindstrømmer tar dem med seg til vår del av verden.

Dermed kan giftige stoffer fra for eksempel asiatisk industri havne i økosystemer i Norge, mener forskerne.

– Vi får i oss syntetiske stoffer som vi ikke vet rekkevidden av ennå. Industrien kommer dessverre forskningen i forkjøpet med å utvikle og bruke nye stoffer som kan være farlige, sier Heimstad.

Det finnes ingen forskning som viser helserisikoen av eksponering for en giftcocktail bestående av 200-300 stoffer. Derimot har mange av disse stoffene hormonforstyrrende og kreftfremkallende virkninger hver for seg. Alt fra stoffskifteubalanser til fødselsmisdannelser knyttes til eksponering for miljøgifter. 

Stadig flere forskere slår nå alarm om sammenhengen mellom overvekt og miljøgifter.

Nye studier viser at skadelige giftstoffer lagres i fettvev og blir frigjort i blodet idet fettvevet brytes ned.

Personer som rapporterte høy vektreduksjon hadde opptil 50% høyere konsentrasjoner av seks såkalte persistant organic pollutants (POP).

Dette er stoffer med hormonhemmende og karsinogene effekter som brytes svært langsomt ned, og bioakkumuleres i alle ledd i næringskjeden.

Detox handler om å effektivisere kroppens avgiftningsveier og nøytralisere/buffre frigjorte giftstoffer for å minimere skade eller ubehag av økte giftverdier i blodet.

Den ofte ubehagelige reaksjonen ved økt giftmengde i blodet under avgiftning er også kjent som Herxheimer’s reaksjon. Denne kan også oppstå ved hurtig soppdød under antibiotika-behandling.

Både zeolitt, bentonittleire og chlorella har vist seg effektive i å “binde opp” giftstoffer i blod, urin og tarm, for trygg og fullstendig eliminasjon.

Andre urter fremmer effektiv avgiftning ved å effektivisere leverens avgiftningsfaser. Eksempel på dette er mariatistel og schizandra.

Schizandra virker på begge avgiftningsfasene i leveren, og bidrar dermed både til økt avgiftningskapasitet og raskere restitusjon av leveren.

Wasim har likevel rett i en ting, og det er at det finnes ingen “quick fix” som kan rense kroppen på 1-2-3. Det handler om livsstil over tid, og det å gjøre bevisste valg i hverdagen om ikke bare mat og drikke, men også andre forbruksvarer som bidrar til lavere toksisitet. Dette er hovedårsaken til å velge økologiske varer.


hqdefault

I mai 2001 signerte 154 land ved Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POP). Persistente biologiske giftstoffer bruker svært lang tid på å bli brutt ned til sine bestanddeler i naturen, og bioakkumuleres i fettvev som gjør at de øker i konsentrasjon oppover i næringskjeden. POP eller PBT(Persistent Bioaccumulative Toxic Substances) har gjennom en rekke studier blitt knyttet til et bredt spekter av helseproblemer for mennesker, inkludert problemer med nervesystemet, forplantningssystemet, unormal utvikling, kreft og genetiske skader.

Norge signerte konvensjonen i 2001 , men på tross av at mange av disse stoffene er sprøytemidler har Mattilsynet gjentatte ganger økt mengden av tillatte giftstoffer i maten vår. I 2012 ble grenseverdiene økt hele tre ganger for ca. 30 sprøytemidler, hvorav 13 ikke er tillatt brukt i Norge.

I 1979 fant Prof. Robert C. Dougherty ved Florida State University høye nivåer av fire giftstoffer, blant annet DDT og PCB, i sæden til 132 frivillige studenter. Reproduktiv toksikologi, som handler om hvordan toksiner påvirker forplantningsevnen, er et stadig mer relevant forskningsfelt i dag.

Assistert befruktning er i kraftig vekst på verdensbasis, ifølge en fersk rapport. Mer enn 250.000 barn blir født hvert år etter assistert befruktning.

“Chemical pollution represents a serious threat to children, and to Man’s survival.” – The Standing Committee of European Doctors.

De siste 100 årene har vi lagd over 100.000 nye syntetiske stoffer, hvorav mange utgjør en betydelig helserisiko.

Giftige stoffer blir værende i blodet ditt.

Les om Kjemieksperimentet som gikk galt.


Nettkurs

Dato Kurs Sted Pris
19. feb. Avgiftning – Nødvendig vedlikehold Zoom (online) kr. 350

Klikk på kurset for påmelding og mer informasjon.

Kommentarer

kommentarer