BEDRIFTSLØSNINGER

BEDRIFTSLØSNINGER

For din bedrift kan vi tilby et integrert kurstilbud med fokus på redusert sykefravær og økt produktivitet.

En ukes sykefravær koster arbeidsgiver over 15.000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader.

“The function of protecting and developing health must rank even above that of restoring it when it is impaired.” – Hippocrates

Ifølge Verdens Helseorganisasjon er livsstilsrelaterte sykdommer den globalt ledende dødsårsaken, og tar livet av 36 millioner mennesker årlig.

Vi samarbeider med et av USA’s fremste helsesentre, Hippocrates Health Institute, som har over 60 års klinisk erfaring med å reversere og forebygge livsstilssykdommer.

“So many people spend their health gaining wealth, and then have to spend their wealth to regain their health.” – A.J. Materi

Effektive tiltak rettet mot forebygging av sykdom blant dine ansatte vil også kunne gi økt produktivitet og et bedre arbeidsmiljø på sikt.

Ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker et uforpliktende møte.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *